loader image

Intergaze Karviná

Realizace VZT pro čisté prostory 2019

Na začátku roku jsme byli osloveni fa. Inergaze s.r.o v Karviné pro spolupráci  při úpravě tří výrobních prostor ve starém objektu tepláren. Tyto objekty se musely asanovat a osadit vzduchotechnikou a rekuperací do čistého prostředí, což znamenalo dodržet mnohem vyšší technickou specifikaci realizace. Dílo bylo předána a dnes i po několikeré ostré kontrole na na prachové částice prošlo na výbornou.