loader image

Vzduchotechnika

Rekuperační jednotky

Současné novostavby s kvalitně izolovaným obvodovým pláštěm se velmi často potýkají s nadměrnou vlhkostí interiéru, která je způsobena nedostatečným větráním. 

Ventilátory

Podívejte se na typy ventilátorů. Axiální, radiální, diagonální a diametrální systém a tangenciální ventilátory. Kde se tyto ventilátory používají a jejich funkčnost.

Komponenty VZT rozvodů

Najdete zde veškeré potrubí, tvarovky a další komponenty potřebné k přívodu, nebo odtahu vzduchu. Můžete si vybrat vzduchovod z různých materiálů, například i tepelně a hlukově izolovaný.

Distribuční elementy

Distribuční elementy se používají pro ukončení vzduchotechnických tras, k usměrnění proudu vzduchu, případně k jeho regulování. Nejpoužívanější v koupelnách a toaletách jsou talířové ventily, kterých nabízíme několik variant.

Poptávka Vzduchotechniky

Kde chcete vzduchotechniku využít? *

Další nepovinné informace

Jak jste se o nás dozvěděli?

12 + 3 =