loader image

Vzduchotechnika

Rekuperační jednotky

Současné novostavby s kvalitně izolovaným obvodovým pláštěm se velmi často potýkají s nadměrnou vlhkostí interiéru, která je způsobena nedostatečným větráním. 

Ventilátory

Podívejte se na typy ventilátorů. Axiální, radiální, diagonální a diametrální systém a tangenciální ventilátory. Kde se tyto ventilátory používají a jejich funkčnost.

Komponenty VZT rozvodů

Zde napište informace o této kategorii, co vše může návštěvník v této kategorii zjistit nebo čím se může přiučit. Napiště text, který bude dlouhý alespoň na čtyři řádky.

Distribuční elementy

Distribuční elementy se používají pro ukončení vzduchotechnických tras, k usměrnění proudu vzduchu, případně k jeho regulování. Nejpoužívanější v koupelnách a toaletách jsou talířové ventily, kterých nabízíme několik variant.

Poptávka Vzduchotechniky

Kde chcete vzduchotechniku využít?

Další nepovinné informace

Jak jste se o nás dozvěděli?

5 + 5 =