loader image

Reference

Podívejte se na naši práci.

Klimatizace

Tepelná čerpadla

Živnostenské chlazení

Vzducho technika

Pivní chlazení

Neustále pracujeme na nových zakázkách, podívejte se na naše reference a využijte také našich služeb.

Intergaze Karviná

Intergaze Karviná

Intergaze KarvináRealizace VZT pro čisté prostory 2019 Na začátku roku jsme byli osloveni fa. Inergaze s.r.o v Karviné pro spolupráci  při úpravě tří výrobních prostor ve starém objektu tepláren. Tyto objekty se musely asanovat a osadit vzduchotechnikou a rekuperací...

ČD Bohumín

ČD Bohumín

ČD Bohumín (stavědlo)Rekonstrukce budovy stavědla  2018 Ve spolupráci  s dodavatelem zn. TOSHIBA pro Český trh fa Klima - Classic s.r.o jsme byli osloveni fa AŽD a.s. pro spolupráci při rekonstrukci budovy stavědla ČD v Bohumíně. Jednalo se o snížení tepelné zátěže...

Tepelná čerpadla ACOND

Tepelná čerpadla ACOND

Název referenceNadpis Zde napište veškeré informace o této referenci. Nadpis 2 Další dostupné informace o této referenci   ....