loader image

Sortiment tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo (vzduch – vzduch) – více než klimatizace!

Nabízíme tepelná čerpadla značky ACOND a THERMIA.

Běžné rodinné domy

 

Dělená vzduchová tepelná čerpadla

Nerezové provedení venkovní části tepelného čerpadla ACOND® se zvětšeným výměníkem.

Jedná se o celosvětově osvědčenou dělenou konstrukci, u které je vlastní TČ rozděleno do dvou hlavních částí. Ve venkovní jednotce je umístěn kompresor s protihlukovou izolací, tiché ventilátory, expanzní ventil a výparník.

Vnitřní jednotku tvoří pouze tepelně izolovaný deskový výměník chladivo – voda. Při tomto řešení není vyvedena voda do venkovního prostoru a tím nemůže zamrznout.

 

Venkovní monoblok

Nerezové provedení venkovní části tepelného čerpadla se zvětšeným výměníkem.

Monobloková tepelná čerpadla ACOND® PRO-N, PRO-R s integrovaným trubkovým výměníkem ve venkovní jednotce, jsou odpovědí na současnou společenskou poptávku po jednoduchých a efektivních zdrojích alternativní energie.

TČ doplňuje hydromodul s automatickou regulací, která udržuje teplotu topné vody na nastavené hodnotě. Při realizaci tepelného čerpadla je z mnoha důvodů vhodné použití akumulační nádoby (vypínání HDO, rozdílné množství oběhové vody pro TČ a pro topný systém, instalace záložního zdroje do akum. nádrže, možnost předehřevu užitkové vody atd.).

Každé tepelné čerpadlo je zdrojem nízkopotenciálního tepla a má tím vyšší topný faktor (účinnost), čím nižší je teplota topné vody. Z toho důvodu doporučujeme podlahové topení, stěnové topení, popř. radiátory s větší teplosměnnou plochou.

V tepelných čerpadlech ACOND jsou instalovány špičkové komponenty jako např. kompresor scroll od americké firmy Copeland ( největší světový výrobce kompresorů ), nerezový deskový výměník od švédské firmy SWEP ( největší světový výrobce deskových výměníků ), regulace od italské firmy Logitron, expanzní ventil od dánské firmy Danfoss atd.

Nová výkonová řada je navržena pro nekompromisní řešení potřeb vytápění a ohřevu užitkové vody, od nízkoenergetických domů až po rekonstrukce starších objektů s větší tepelnou ztrátou. | 

Klíčové výhody:

  • výkon a úspora
  • vše v jednom
  • trubkový výměník
  • účinné odhlučnění
  • ochrana proti zamrzání
  • rychlá montáž bez přípravy
  • nerezové provedení
  • možnost získání dotace

Princip trubkového výměníku:

Trubkový výměník je spirálovitě stočená trubka sloužící k výměně tepla prostřednictvím proudícího média. To předává svoji energii – teplo – do topné soustavy. Hlavní výhodou je oproti deskovému výměníku menší náchylnost proti zamrznutí, roztržení a zničení celého tepelného čerpadla.

1. ohřáté chladivo v primárním okruhu (ekologické chladivo R407C)
2. přenos tepelné energie do sekundárního okruhu topné soustavy (voda)
3. tepelná izolace

Velké budovy

Tepelná čerpadla ACOND – velké budovy. | Výkony od 20kW výše. | Nerez TC Acond – Informace na vyžádání.

Princip

Topíme a ohříváme užitkovou vodou ekonomicky.

Všeobecně o systému tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo ACOND® využívá jako zdroj tepla vzduch z okolního prostředí a získanou energii předává do topné vody. Proto se tento typ tepelných čerpadel nazývá vzduch-voda. Z hlediska pořizovacích nákladů jsou nejvýhodnější investicí, a navíc i nejšetrnějším způsobem vytápění. Topíme vlastně teplem přírody.

Stále testovaná kvalita

U každého tepelného čerpadla ACOND® je testováno, změřeno a zaznamenáno 12 klíčových parametrů. Doporučený provoz je do teploty –20 °C, testován do –25 °C. Jednotlivé modely tepelných čerpadel ACOND® jsou testovány nezávislou zkušebnou. Účinnost tepelného čerpadla vyhovuje požadavkům pro přidělení dotace ze SFŽP.

Konstrukční řešení

Tepelné čerpadlo monoblok

Tepelná čerpadla ACOND® monoblok vzduch-voda nové generace získávají energii z okolního vzduchu i při venkovní teplotě –20 °C. Novým vývojovým trendem „vše v jednom“ je integrace trubkového výměníku do venkovní jednotky. Tím je docíleno zlevnění a zjednodušení celého systému.

Tepelné čerpadlo dělené (split)

Dělené tepelné čerpadlo ACOND® vzduch-voda se skládá z venkovní jednotky, samostatného deskového výměníku umístěného uvnitř budovy a skříňky s řídicí jednotkou. S odladěným příslušenstvím dosahují vynikajícího poměru pořizovací cena / vysoké užitné vlastnosti.

Doplňková technika

Nerezové akumulační nádrže

Objemy: 250,400,500 l

Ocelové akumulační nádrže

Objemy: 300 l, 500 l, 750 l, 1000 l

Akumulační nádrže s možností předehřevu TUV (měděná spirála)

TČ – bojler na TUV

Bojler s integrovaným tepelným čerpadlem – ohřev TUV