loader image
NsP Havířov

NsP Havířov

NsP Havířov Snížení tepelné zátěže budov 2019-2020   Na konci roku 2019 jsme se zúčastnili veřejného výběrového řízení vyhlášeného Moravskoslezským krajem. Toto jsme vyhráli a byla nám umožněna realizace instalace klimatizační technologie pro NsP Havířov. Zadáním...
Intergaze Karviná

Intergaze Karviná

Intergaze Karviná Realizace VZT pro čisté prostory 2019 Na začátku roku jsme byli osloveni fa. Inergaze s.r.o v Karviné pro spolupráci  při úpravě tří výrobních prostor ve starém objektu tepláren. Tyto objekty se musely asanovat a osadit vzduchotechnikou a rekuperací...
ČD Bohumín

ČD Bohumín

ČD Bohumín (stavědlo) Rekonstrukce budovy stavědla  2018 Ve spolupráci  s dodavatelem zn. TOSHIBA pro Český trh fa Klima – Classic s.r.o jsme byli osloveni fa AŽD a.s. pro spolupráci při rekonstrukci budovy stavědla ČD v Bohumíně. Jednalo se o snížení tepelné...