loader image
Intergaze Karviná

Intergaze Karviná

Intergaze Karviná Realizace VZT pro čisté prostory 2019 Na začátku roku jsme byli osloveni fa. Inergaze s.r.o v Karviné pro spolupráci  při úpravě tří výrobních prostor ve starém objektu tepláren. Tyto objekty se musely asanovat a osadit vzduchotechnikou a rekuperací...
ČD Bohumín

ČD Bohumín

ČD Bohumín (stavědlo) Rekonstrukce budovy stavědla  2018 Ve spolupráci  s dodavatelem zn. TOSHIBA pro Český trh fa Klima – Classic s.r.o jsme byli osloveni fa AŽD a.s. pro spolupráci při rekonstrukci budovy stavědla ČD v Bohumíně. Jednalo se o snížení tepelné...