loader image

NsP Havířov

Snížení tepelné zátěže budov 2019-2020

 

Na konci roku 2019 jsme se zúčastnili veřejného výběrového řízení vyhlášeného Moravskoslezským krajem. Toto jsme vyhráli a byla nám umožněna realizace instalace klimatizační technologie pro NsP Havířov.
Zadáním bylo snížení tepelné zátěže 14 lůžkových oddělení a 5 odborných oddělení. Realizaci jsme zvládli v plném rozsahu a ve stanoveném termínu s minimálním zásahem do chodu lůžkových i odborných oddělení.